Artist_EmilTRF_Image01
Emil TRF
За изпълнителя

Емил Тончев завършва Езикова гимназия. Учи в Икономически университет – Варна около година, но прекъсва. След това се отдава изцяло на музиката.